Het praktisch verkeersexamen 2019 is achter de rug. Een grote opluchting voor iedereen, zeker voor de leerlingen die de route hebben moeten rijden. Over het algemeen kan gezegd worden, dat het examen goed is verlopen. Bijna alle leerlingen hebben het verkeersdiploma gehaald en weten dus nu hoe ze veilig op de fiets door het verkeer moeten. Hopelijk kijken andere weggebruikers nu net zo goed uit, als onze leerlingen. Helaas zijn er drie leerlingen die onvoldoende hebben laten zien, dat ze veilig, zelfstandig door het verkeer kunnen. Deze leerlingen fietsen begin komend schooljaar samen met een medewerkster van Veilig Verkeer Nederland de route opnieuw. Dan wordt bekeken of ze alsnog het examen hebben gehaald, maar daar gaan we wel  van uit.... Aan alle leerlingen die inmiddels het verkeersdiploma op zak hebben: een dikke proficiat!! Ook dank aan alle ouders, collega's, vrijwilligers van VVN en mevrouw Keijmis die zich hebben ingezet om dit examen mogelijk te maken. 

verkeersexamen

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling