BS ST Pieter ontvangt uit handen van wethouder Bert Jongen het predicaat veilige school. (Lees verder onder de foto's.)

 IMG 0956  IMG 0958  IMG 0957

 Afgelopen maandag (d.d. 17 december) heeft Wethouder Bert Jongen in het stadhuis het certificaat ‘Veilige en Gezonde School’ overhandigd aan de directeuren van het Mozaïek, de Geluksvogel en St. Pieter, respectievelijk aan Ben, Anouk en Marcel. Het certificaat is een bewijs dat schoolveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. En dat alle betrokkenen binnen en buiten de school samenwerken aan een veilig en gezond klimaat op school. Zoals in een nog te publiceren persbericht door Ben verwoord: “Door een betere samenwerking, is er meer onderlinge kennis over zaken die spelen en zijn de lijnen korter. Voorheen liep het contact met de wijkagent traag, maar als er nu iets is, wordt er meteen actie ondernomen.” Het certificaat behaal je niet zomaar, daar is een intensief traject aan vooraf gegaan. Het is niet alleen een kwestie van protocollen vastleggen op papier, maar deze ook goed doornemen met het team, zodat de medewerkers ernaar handelen. De scholen hebben begeleiding gekregen van bureau Halt bij het traject en de audit is uitgevoerd door een externe specialist Bureau Credo.
Wij feliciteren Anouk, Ben, Marcel én hun teams met het behalen van dit mooie resultaat!!

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling