Update ivm coronavirus.
Laatste update: 16-03-2020

Onderstaand bericht gedeeld via ouderportaal 'Schoudercom naar alle ouders. Derhalve is in dit bericht geen bijlage opgenomen.

Dag ouders/verzorgers,
Hierbij een update m.b.t. de aanpak van onze school t.a.v. het coronavirus.

Allereerst wil ik alle ouders/verzorgers hartelijk danken voor het meedenken en meeleven met de school c.q. het kindcentrum St. Pieter. Het is een bizarre situatie, die (ook) voor ons nog maar moeilijk is te bevatten. Alle scholen die op slot moeten. Het liefst ben je als juf of meester omringd door de kinderen. Het fijnst is het als de school vol is met kinderen en leerkrachten die plezier beleven in wat zij doen. Het mooist is het als ouders met een blij gevoel hun kind(eren) naar school brengen en halen.

Door de genomen landelijke maatregelen dienen we nu echter een pas op de plaats te maken. Fijn aldus dat vandaag zovelen hebben meegedacht en meegeleefd.
- Zo hebben all (groeps)leerkrachten vandaag een lespakket aangeboden, opdat de leerlingen thuis kunnen leren (en spelen natuurlijk), oftewel onderwijs op afstand kunnen genieten
- Zo hebben ouders/verzorgers diverse initiatieven genomen kinderen op te vangen en pas in de ultieme situatie de opvang van de school gezocht
- Zo hebben alle medewerkers van onze school een planning (in de vorm van een roulatiesysteem) voor de komende drie weken gemaakt, opdat we de kinderen, zo lang als dit gaat, goed kunnen opvangen. 
- Zo hebben onze kindpartners een direct contact met de school over mogelijke hulp bij opvang

Wat vragen wij van u?
Wij zouden het fijn vinden als ouders met cruciale beroepen opvang van school benodigen indien het echt niet anders kan. In principe is de school gesloten. Vandaar dat wij vragen eerst te kijken of opvang zelf of met familie, of vrienden/ kennissen is te regelen. Lukt dit niet dan is de school er voor opvang. Wij vangen de kinderen op binnen de reguliere schooltijden, van 0830 - 1515 uur. Het is goed om te weten dat wij de kinderen verwachten tussen 08.30 en 08.45 uur. Van inloop hierna kan geen sprake zijn. Om 15.15 uur of eerder kunnen de kinderen worden opgehaald. Het gaat dan om de kinderen die niet naar de BSO gaan.

In de bijlage vindt u aanvullende landelijke info. Tevens is heel veel info (ook (les)sugsties en ideeën) te vinden op de sociale media. 

Voor vragen, tips/ adviezen en/of anderszins kunt u tussen 08.30 en 10.00 uur terecht op school, dit kan ook telefonisch.

Ten slotte, en in de woorden van Rutger Bregman, 'in een tijd van crisis komt het beste in de mens naar boven'. Laten we samen, creatief, solidair en collectief, het beste doen voor de kinderen...

Namens het team van BS St. Pieter,
Marcel Janssen

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling