Hitteprotocol en tropenrooster

Hitteprotocol en tropenrooster tropenrooster 1

 

 

Vanwege het warme, zomerse weer, is er een hitteprotocol. Indien dit hitteprocotol van kracht is, ontvangt u hierover bericht via ons ouderportaal (Walvi) en op deze website (home). Heeft u vragen over het hitteprotocol en het tropenrooster, kunt u zich wenden tot de directie en / of de leerkracht van u kind.

Voor het hitteprotocol, klik hier.

 

Onderstaand bericht is op 21 juni 2019 via Walvi verzonden naar alle ouders:

Bij deze ontvangt u 2 belangrijke berichten t.a.v. het programma komende week.

1. De algemene ouderavond, gepland voor maandagavond a.s., gaat om moverende redenen niet door. U krijgt alle informatie schriftelijk de komende week. Het handelt dan om: a) terugblik schooljaar 2018-2019, de groepsindeling 2019-2020 en het vakantierooster 2019-2020. Zoals gebruikelijk ontvangt u bij aanvang van het schooljaar zowel de kindcentrum brochure als de jaarkalender. 

2. Zoals u heeft vernomen worden volgende week tropische temperaturen verwacht. Om hier als kindcentrum en school adequaat op in te spelen hebben wij besloten voor de dagen dinsdag t/m donderdag een tropenrooster te voeren. 

Bij een tropenrooster begint de schooldag (dinsdag en donderdag 25 en 27 juni 2019) om 07.30 uur en eindigt deze om 12.30 uur met 2 keer een korte pauze. De kinderen blijven dan niet op school eten, maar nuttigen de lunch thuis of elders. 
Onze kinderopvangpartner MIK zal de opvang aanpassen op de schooltijden gedurende het tropenrooster. Dit betekent dat de kinderen die op dinsdag en donderdag opvang afnemen dan vanaf 12.30 uur naar de bso kunnen. Voor de kinderen die op woensdag afnemen zal de bso om 11.30 uur starten. Wil u voor deze dagen extra opvang afnemen dan kan dit middels incidentele opvang die u kunt aanvragen in het ouderportaal. Hierbij geldt wel dat dit alleen mogelijk is indien er plek vrij is. Op woensdag 26 juni 2019 begint de schooldag om 07.30 uur en eindigt deze om 11.30 uur. 

M.b.t. de St. Pieterdag op vrijdag 28juni 2019 zullen wij u tijdig berichten m.b.t. schooltijden. Vooralsnog veranderen voor deze dag de tijden niet.

Aandachtspunten:

 In de ochtend proberen we zoveel mogelijk te ventileren. ’s Middags doen we de ramen dicht om de warmte buiten te houden.
 We proberen zo veel mogelijk binnen te blijven op de momenten dat het buiten te warm is.
 De bewegingsactiviteiten worden in aangepaste vorm gegeven. 

We vragen u om te letten op onderstaande punten:
 Wij adviseren alle ouders de leerlingen een flesje mee te geven dat gevuld kan worden met water.
 Thuis insmeren met zonnebrandmiddel.
 Wij raden aan, de kinderen buiten een pet te laten dragen.
 Omdat we vroeger starten is het wellicht een idee om uw kinderen niet te laat naar bed te laten gaan.

Voor vragen en/of anderszins, zowel over het tropenrooster als het hitteprotocol als de informatieavond, kunt u altijd bij de groepsleerkracht of de schoolleider terecht. 

U vriendelijk groetend,
u eveneens een fijn weekeinde toewensend, 
Team St. Pieter

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling