Medezeggenschapsraad

Hier vindt u alle INFO over de MR

​​

Medezeggenschapsraad 

Het beleid van een school vorm geven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven.

De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke drie jaar treedt een gedeelte van de MR af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Leden van de MR

Naam

Geleding

MR-functie

Contactgegevens

Iris Cremers

Ouder

voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vera Ottenheijm

Personeel

secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jordi Nulens

Ouder

penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Chantal Klinkers

Personeel

lid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Roger Weijenberg

Ouder

lid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wendy Everaers

Personeel

lid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning MR-vergaderingen 

Vergaderdatum

Onderwerpen (en status)

Advies of

Instemming door:

1/10

- Inhoud taken MR leden

- PvA MR 2018-2019 / jaaragenda

- Jaarverslag BS StP  / ambitie-

plan 18-19

- TSO

- Schooltijden

 

19/11

- Stand kindcentrum

- Schooltijden

 

14/1

- Tussenvaluatie TSO

- Pedagogisch beleidsplan

- Vervangersbeleid

- Activiteitenplan 18-19

 

11/3

-Tussenevaluatie OP-doelen ++

- Gezonde school aanpak

- Pedagogisch beleidsplan

 

15/4

- TSO-beleid ++

- Formatieplan +

- Scholingsplan +

- Lestijdenplan

- Begroting BS

- SZE breed

- Schoolplan 19-23

Advies OMR

Advies PMR

Advies PMR

Advies MR

t.k.n.

t.k.n.

3/6

- Schoolgids +

- TSO-beleid ++

- Formatieplan +

- Scholingslan +   

- Lestijdenplan

- Schoolplan 19-23

- PvA MR 19-20

- veiligheid/ plan van aanpak / RIE

Adv MR

Instem OMR

Instem PMR

Instem PMR

Instem OMR

Advies MR

1/7

- Schoolplan 19-23

- Schoolgids

- Begroting OV

- Taakbeleid +

- Jaarverslag 18-19 / PvA RIE (veiligheid)

- Schoolplein

- Overloop

Instem MR

Instem OMR

Instem OMR

Advies MR

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling